Przejdź do treści

Ubezpieczenie

OBOWIĄZKOWE  UBEZPIECZENIE  ZAWODNIKA

Informuję, że zgodnie z przepisami zawodnicy UKS Fala Swarzędz są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej.

         Zawarte przez Zarząd Klubu ubezpieczenie, to polisa ubezpieczeniowa  zawarta w Generali T.U.S.A. – Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie obowiązuje w trakcie treningów i zawodów, w których Klub bierze udział oraz w drodze na trening i zawody oraz powrót z nich. Ochronę całodobową macie Państwo w ubezpieczeniu szkolnym. Pozwoliło to na zwiększenie zakresu ochrony. Składka za grupę wyniosła 4 200zł

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

Śmierć ubezpieczonego wskutek NW – 40 000zł

Śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego – 2 000zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – 40 000zł

Koszty leczenia – 2 000zl.

Naprawa, zakup przedmiotów ortopedycznych – 10 000zł

Numer Polisy 80132268862

Ubezpieczenie jest zawarte od dnia 14.09.2023r do 11.09.2024 roku. Ubezpieczenie zawarto w formie zbiorczej. Rezygnacja z członkostwa powoduje zakończenie ochrony ubezpieczeniowej. Nowi członkowie ubezpieczeni są z dniem uprawomocnienia się Uchwały Zarządu o przyjęciu, opłaceniu wpisowego i składki członkowskiej za miesiąc wstąpienia do Klubu. Podstawą roszczenia będzie uchwała Zarządu o przyjęciu w poczet członków Klubu oraz opłaty składki członkowskiej. Brak opłaty wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela. Świadczy bowiem o rezygnacji z członkostwa w Klubie.

W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem proszę przed zgłoszeniem szkody skontaktować się z przedstawicielem Generali, Panem Edwardem Hładki tel. 883-703-313