Przejdź do treści

Ubezpieczenie

OBOWIĄZKOWE  UBEZPIECZENIE  ZAWODNIKA

Informuję, że zgodnie z przepisami zawodnicy UKS Fala Swarzędz są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej.

Zawarte przez Zarząd Klubu ubezpieczenie, to polisa ubezpieczeniowa  zawarta w Generali T.U.S.A. – Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Suma ubezpieczenia to 20 000zł.

Numer Polisy 80132214682

Ubezpieczenie jest zawarte od dnia 09.09.2022r do 08.09.2023 roku. Ubezpieczenie zawarto w formie zbiorczej. Rezygnacja z członkostwa powoduje zakończenie ochrony ubezpieczeniowej. Nowi członkowie ubezpieczeni są z dniem uprawomocnienia się Uchwały Zarządu o przyjęciu, opłaceniu wpisowego i składki członkowskiej za miesiąc wstąpienia do Klubu. Podstawą roszczenia będzie uchwała Zarządu o przyjęciu w poczet członków Klubu oraz opłaty składki członkowskiej. Brak opłaty wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela. Świadczy bowiem o rezygnacji z członkostwa w Klubie.

W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem proszę przed zgłoszeniem szkody skontaktować się z przedstawicielem Generali, Panem Edwardem Hładki tel. 883-703-313