Przejdź do treści

Otrzymaliśmy dotację! – 76 000zł

Jak co roku wzięliśmy udział  w konkursie na zadania publiczne, wykonywane na rzecz mieszkańców Gminy Swarzędz. Są one realizowane przez organizacje pozarządowe (kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia). Wymagania w tym zakresie są ogłaszane przez Burmistrza w roku poprzedzającym realizację zadania. Dobrze przygotowane wnioski, prawidłowa realizacja zadań oraz rozliczanie się ze środków publicznych są podstawą do pozytywnej rekomendacji komisji konkursowej, a tym samym przyznania dotacji przez Burmistrza. Od 12 lat oferty „Fali” są rozpatrywane pozytywnie, ale trzeba zaznaczyć, że w ograniczonym zakresie. Kwota dotacji – 76 000zł – to około 40% naszych kosztów. Reszta to nasz wkład własny. Dotacje zostały przyznane na wsparcie 51 zadań, a umowę z Burmistrzem Zarząd Klubu podpisał 3 lutego. Burmistrz na zadania z zakresu sportu przyznał dotacje w łącznej kwocie 1 955 000 zł.

Nasz wkład własny możemy wspomóc przez pozyskanie sponsora ze swojego kręgu znajomych, pracodawców. Może to być jedno wybrane zadanie realizowane przez nas, np dofinansowanie opłat startowych, sfinansowanie wyjazdu na jedne zawody, sfinansowanie miesięcznej opłaty za wynajem basenu (nawet tylko jednej sekcji). Wszystko to w dobie szalejącej inflacji pomoże nam utrzymać wysokość składki na dotychczasowym poziomie.

Źródło: „http://www.swarzedz.pl/index.php?id=49&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=19714&tx_ttnews%5BbackPid%5D=18&cHash=9ef776323bd793f7fd7e513eb41c6995”