Przejdź do treści

Sprawdzian kandydatów do klasy sportowej o profilu pływackim

W dniu 20 marca 2016 roku na basenie „Wodny Raj” odbyła się pierwsza tura kwalifikacji do klasy sportowej prowadzonej w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu.

Kwalifikacje prowadzili nauczyciele, którzy następnie poprowadzą treningi młodych adeptów pływania w pierwszej klasie. Kandydaci stawili się punktualnie i po wizycie w szatni spotkali się ze swoim przyszłym trenerem – Panem Tomaszem Grajewskim. Test rozpoczął się od omówienia i pokazu ćwiczeń. Każde ćwiczenie podlegało punktowej ocenie. Suma punktów będzie miała znaczenie przy ustalaniu kolejności przyjęć do klasy pływackiej. Dzieci w kolejności musiały zademonstrować umiejętność zanurzenia głowy z wydechem powietrza do wody, samodzielnego leżenia na plecach, leżenia na piersiach, skoku do wody z brzegu basenu, przepłynięcia małego basenu dowolnym sposobem. Punktowane było także zrozumienie poleceń wydawanych przez trenera. Wszyscy kandydaci poradzili sobie z zadaniami testu bardzo dobrze. Widać było obycie z wodą i podstawowe umiejętności pływackie. Prowadzącemu test pomagały zawodniczki UKS Fala Swarzędz – Aleksandra Grygier i Joanna Radosz, które utrzymywały porządek wśród młodych pływaków, oczekujących na swoją kolej w teście.

Powstająca klasa, będzie już drugą, realizująca program sportowego pływania. Ubiegłoroczni uczestnicy testu pływają już dwoma stylami: kraulem na grzbiecie i kraulem na piersiach oraz doskonalą umiejętność pływania stylem klasycznym.

Szkoła przewiduje jeszcze jeden termin, w którym przeprowadzi test kwalifikacyjny.