• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Ubezpieczenie NNW sport

 

Ubezpiecznie

 

OBOWIĄZKOWE  UBEZPIECZENIE  ZAWODNIKA
 

Informuję, że zgodnie z przepisami zawodnicy UKS Fala Swarzędz są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej.

Zawarte przez Zarząd Klubu ubezpieczenie, to polisa ubezpieczeniowa  od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej  WARTA NNW na okres całego roku, 24h na dobę, obejmującą zajęcia sportowe prowadzone w Klubie i poza nim (wraz z drogą na i z zajęć), dotyczącą imprez sportowych, wyjazdów na nie, obozów sportowych oraz innych zajęć sportowych prowadzonych w szkole, a także na wyjazdach prywatnych.

Suma ubezpieczenia to 11 100 zł. Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia zgodnie z OWU.

Numer Polisy 908566613955. Ubezpieczenie jest zawarte od dnia 26.05.2019r do 25.05.2020 roku. Ubezpieczenie zawarto w formie zbiorczej. Rezygnacja z członkostwa powoduje zakończenie ochrony ubezpieczeniowej. Nowi członkowie ubezpieczeni są z dniem uprawomocnienia się Uchwały Zarządu o przyjęciu, opłaceniu wpisowego i składki członkowskiej za miesiąc wstąpienia do Klubu. Podstawą roszczenia będzie uchwała Zarządu o przyjęciu w poczet członków Klubu oraz opłaty składki członkowskiej.

Warunki ubezpieczenia - zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej WARTA NNW- są dostępne na stronie Warty.