• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Ubezpieczenie NNW sport

 

Ubezpiecznie

 

OBOWIĄZKOWE  UBEZPIECZENIE  ZAWODNIKA
 

Informuję, że zgodnie z przepisami zawodnicy UKS Fala Swarzędz są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej.

Zawarte przez Zarząd Klubu ubezpieczenie, to polisa ubezpieczeniowa  Warta Ekstrabiznes Plus. Jest to najbardziej rozbudowane pod kątem oferowanego zakresu ochrony ubezpieczenie pakietowe, przeznaczone dla firm z sektora małego i średniego biznesu.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?. Wszystko to opisano w OWU dostępnym pod adresem - https://www.warta.pl/documents/10157/11235737/OWU%20Warta%20Ekstrabiznes%20Plus%20C6691_ipid.pdf

Suma ubezpieczenia to 40 000 zł. (poprzednio przy tej samej składce11 100).

Numer Polisy 908576739944. Ubezpieczenie jest zawarte od dnia 07.07.2020r do 06.07.2021 roku. Ubezpieczenie zawarto w formie zbiorczej. Rezygnacja z członkostwa powoduje zakończenie ochrony ubezpieczeniowej. Nowi członkowie ubezpieczeni są z dniem uprawomocnienia się Uchwały Zarządu o przyjęciu, opłaceniu wpisowego i składki członkowskiej za miesiąc wstąpienia do Klubu. Podstawą roszczenia będzie uchwała Zarządu o przyjęciu w poczet członków Klubu oraz opłaty składki członkowskiej. Brak opłaty wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela. Świadczy o rezygnacji z członkostwa w Klubie.