• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Pierwsze w 2018 r. zawody pływackie zawodników "Fali" w Wągrowcu.

Pierwsze w 2018 r. zawody pływackie zawodników "Fali" w Wągrowcu.
        Występem w trzeciej edycji Grand Prix Wągrowca zawodnicy Fali rozpoczęli nowy rok. Na zawody zostało delegowanych pięciu zawodników startujących w dwóch kategoriach wiekowych. Bezkonkurencyjny okazał się Krzysztof Szmyt (kat. 14-16 lat). Dwukrotnie stanął na najwyższym miejscu podium. Zwycięstwem zakończył wyścigi na 100 m stylem klasycznym i 100 m stylem grzbietowym. Tym samym umocnił się na prowadzeniu w całym cyklu uzyskując 2276  punktów. Drugi zawodnik ma do niego 547 punktów straty. Na podium zawodów stanął jeszcze Jan Wermiński. Srebrny medal dał mu start na 100 m stylem klasycznym. W całym cyklu Jan zajmuje szóstą pozycję, z realnymi szansami nawet na zajęcie medalowej pozycji na zakończenie całego cyklu. Taką szansę ma też Oskar Szymański zajmujący w całym cyklu piąte miejsce. Niedzielny występ pomimo poprawy rekordów życiowych dał mu zaledwie piąte miejsce w wyścigu na 100 m stylem klasycznym i ósme na 100m stylem grzbietowym.
        W kategorii zawodników 13 letnich odbył się tylko jeden wyścig - 200 m stylem zmiennym. Startowało dwóch zawodników naszego Klubu. Obydwaj znacząco poprawili swoje najlepsze osiągnięcia. Filip Adamczyk zajął czwartą pozycję, a Dawid Maćkowiak siódmą.
 
Zaproszenie na zawody w Swarzędzu.
 
      UKS Fala Swarzędz zaprasza na zawody pływackie "III Swarzędzki Delfin", które zostaną rozegrane w niedzielę - 21 stycznia godz. 9.00 na basenie "Wodny Raj". Zawody są otwarte. W tym wolnym od pracy i szkoły dniu wystartować mogą wszyscy entuzjaści pływania niezależnie od wieku. Rywalizacja będzie przebiegała w grupach wiekowych, dając wszystkim równe szanse na zajęcie medalowych miejsc. Program dostępny na plakacie oraz Regulaminie Zawodów - http://uks.falaswarzedz.pl/images/Regulamin_zawodow_Swarzedzki_Delfin_III.pdf. Zawody - wzorem ubiegłych lat - są też przepustką do członkostwa w UKS Fala Swarzędz.
 

Nabór do Klubu

Nabór do Klubu

        W związku z zawiązaniem trzeciej sekcji Klub ogłasza nabór dzieci w wieku 7-9 lat z podstawową umiejętnością pływania co najmniej jednym stylem (przepłynięcie jednej długości basenu). Sekcja rozpocznie działalność po osiągnięciu co najmniej 10 członków. Miejsce treningów i godziny rozpoczęcia wg możliwości wynajęcia torów przez baseny. W przypadku braku możliwości wynajęcia toru przez SCSiR zajęcia będą odbywać się na poznańskich Termach. Zajęcia 2-3 razy w tygodniu. początkowo po 45 minut. Zgłoszenia telefoniczne  - 533 893 424. mailowe  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Po zebraniu wymaganej liczby kandydatów odbędzie się zebranie na którym zostaną ustalone szczegóły współpracy i podane informacje o Klubie.
Z bieżącymi informacjami o Klubie można zapoznać się na naszej stronie - http://www.uks.falaswarzedz.pl

II Grand Prix Gminy Czerwonak 

1 runda II Grand Prix Gminy Czerwonak w Pływaniu – 29.10.2017r. Najlepsze wyniki uzyskali: Łukasz Waligóra (kat. 2006-07) zajmując pierwsze miejsce w stylu dowolnym na dystansie 50m. Na tym samym dystansie w kategorii wiekowej 2004-05 wygrał Jan Wermiński, a Filip Adamczyk był drygi. Krzysztof Szmyt (kat. wiekowa 2003 i starsi) był trzeci. Tę samą lokatę zajęła także Ida Karczmarek (kat.2004-05).

W stylu grzbietowym na dystansie 100m najlepszy wynik osiągnął Jan Wermiński wygrywając swoją kategorię wiekową (2004-05). Trzeci w tym wyścigu był Kacper Tuczyński, a czwarty Dawid Maćkowiak. W kategorii 2006-07 drugi był Łukasz Waligóra. Drugi był również Krzysztof Szmyt (kat. 2003).

 

Grand Prix Wągrowca w Pływaniu

1 runda Grand Prix Wągrowca w Pływaniu – 22.10.2017r. W zawodach wzięło udział 7 zawodników Fali. Startowali w czterech konkurencjach zdobywając cztery medale – dwa złote, srebrny i brązowy. W jednej konkurencji - 50m stylem klasycznym całe podium należało do naszych zawodników. Pierwsze miejsca zajął Krzysztof Szmyt, drugi był Jan Wermiński, trzeci Oskar Szymański, a tuż za podium uplasował się Kacper Marszałkiewicz.

 

Krzysztof Szmyt był też pierwszy na 100m motylkiem, Kacper Marszałkiewicz zajął w tym wyścigu piątą lokatę, a szósty był Oskar Szymański. W dwóch pozostałych konkurencjach50m stylem dowolnym i 100 m stylem klasycznym Dawid Maćkowiak był dwukrotnie ósmy, a Ida Karczmarek dwa razy zajęła dziesiąte miejsce.

Statut

 

 

STATUT

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„FALA SWARZĘDZ”

 

tekst jednolity z dnia 04.12.2010 r.

 

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działalności, siedziba, charakter prawny

 

§1

 1. Uczniowski Klub Sportowy „FALA SWARZĘDZ”, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół Miasta i Gminy Swarzędz, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

 

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Miasta i Gminy Swarzędz.
 2. Siedzibą Klubu jest Miasto Swarzędz.

 

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Klub działa zgodnie z:

- ustawą z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. 01.81.889 z późn. zm.)

- ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym ( Dz. U. 05.155.1298 z późn. zm.)

- ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. o stowarzyszeniach ( Dz. U. 01.79.855 z późn. zm.)

- własnym statutem.

 

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Barwami Klubu są kolory złoto-niebieski, a godłem stylizowana fala oświetlona promieniami słonecznymi.

 

Rozdział 2

 Cele i środki działania

 

§6

 1. Podstawowym celem Klubu jest rozwój i popularyzacja pływania we wszystkich jej formach w sferze zadań publicznych, ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pływackiego, umiejętności pływackich w środowisku dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych:

     1)   nauka pływania stylami sportowymi,

     2)   zajęcia sportowe pływackie dla dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo,

     3)   osiągnięcie jak najwyższego poziomu pływania sportowego w rywalizacji krajowej i międzynarodowej, 

     4)   nauka bezpiecznego zachowania się nad wodą dla dzieci i dorosłych,

2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,

3. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania.

4. Godne reprezentowanie i promocja Miasta i Gminy Swarzędz.

5. Klub prowadzi nieodpłatną działalność związaną ze sportem i realizuje swoje zadania poprzez:

1)    aktywne uczestnictwo członków Klubu w imprezach sportowych, rekreacyjnych, turystycznych na obszarze kraju i poza nim.

2)    prowadzenie i organizowanie pozalekcyjnego szkolenia uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół, Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu oraz o pomoc organizacyjną i materialną jednostki samorządu terytorialnego i państwa, rodziców i sympatyków Klubu.

3)    organizację zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

4)    organizację letniego i zimowego wypoczynku w formie obozów sportowych i wycieczek.

5)    prowadzenie działalności wychowawczej i animatorskiej w zakresie kultury fizycznej i zachowań prozdrowotnych.

6)    promocję i organizację sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych.

7)    współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką.

8)    integrowanie środowiska sportowego na obszarze działania Klubu.

9)    stałą współpracę ze środkami masowego przekazu.

 

§7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współpracy z dyrektorami szkół, radami szkół, klubami sportowymi, władzami samorządowymi, państwowymi i sportowymi, Centrum Sportu i Rekreacji, Wielkopolskim Okręgowym Związkiem Pływackim oraz organizacjami społecznymi.

 

§ 8

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców i uczniów.

 

Rozdział 3

 Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

 

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

 

§10

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych, akceptujący statutowe cele Klubu.
 2. Małoletni mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 3. Cudzoziemcy mogą być członkami zwyczajnymi Klubu, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 4. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

 §11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu.
 2. Brania udział w głosowaniu, wybierania i bycia wybieranym.
 3. Uczestnictwa w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizowanych przez Klub.
 4. Korzystania z urządzeń, obiektów i sprzętu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
 5. Zgłaszania do władz Klubu wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądania informacji o sposobie ich załatwienia.
 6. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Klub.
 7. Uprawnienia o których mowa w pkt. 2 nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku do 16 lat.

 

§12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu i zadeklarują w dobrowolnej formie i wysokości pomoc materialno - finansową.

 

§13

Członkowie wspierający mają prawo:

 1. Uczestnictwa z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Klubu.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§14

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność nadało Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Klubu.
 2. Nie można łączyć ze sobą członkowstwa honorowego i zwyczajnego.
 3. Członkowie honorowi mają prawo brania udziału w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§15

Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:

 1. Godne reprezentowanie Klubu i Miasta i Gminy Swarzędz na zawodach i imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
 2. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
 3. Aktywny udział w procesie szkoleniowym.
 4. Troska o rozwój i dobro Klubu.
 5. Poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim.
 6. Branie aktywnego udziału w zebraniach Klubu.
 7. Terminowe wnoszenie składek.
 8. Wykonywanie obowiązków określonych dla zawodników w ustawie o kulturze fizycznej.

 

§16

Członkowstwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
 2. Rozwiązanie się Klubu.
 3. Wykluczenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a)    Umyślnego naruszenia postanowień statutu.

b)    Nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 3 miesięcy.

c)    Zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres 3 miesięcy lub opłaty treningowej przez 2 miesiące.

 1. Śmierć członka.

 

Rozdział 4

 Władze Klubu.

 

§ 17

 1. Władzami Klubu są:

      1/ Walne Zebranie Klubu.

      2/ Zarząd.

      3/ Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja Władz trwa 2 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
 2. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

 

§ 18

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Wyborcze Klubu jest zwoływane przez Zarząd raz na 2 lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu jest zwoływane przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a)  z własnej inicjatywy

b)  na wniosek Komisji Rewizyjnej

c)  na wniosek 1/3 ogółu członków

d)  na wniosek organu rejestrującego

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 19

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. Uchwalanie programów sportowych, organizacyjnych i finansowej działalności Klubu
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
 3. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu
 4. wybór i odwoływanie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
 5. zatwierdzanie statutu, podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu
 6. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu

Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany na zawiadomieniu.

W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

 

§ 20

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej 3 członków Zarządu w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.
 4. W okresie między posiedzeniami Zarządu działalnością Klubu kierują wspólnie Prezes, Wiceprezesi i Sekretarz.
 5. Dla ważności oświadczeń składanych w imieniu Klubu niezbędne jest łączne działanie Prezesa lub Wiceprezesa z jednym Członkiem Zarządu lub Sekretarzem.

 

§ 21

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu a w szczególności:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. składanie sprawozdań z działalności,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich, treningowej i wpisowego,
 9. wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie tytułu honorowego członka,
 10. rozstrzyganie spraw spornych w obrębie Klubu.

 

§ 22

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1)    przeprowadzanie okresowych kontroli z działalności statutowej i finansowej Klubu

2)    wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia.

3/ składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium następującemu Zarządowi.

4/ składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że powodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu.

5/ występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 

§ 24

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działań zgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów  przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 

§ 25

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5

 Wyróżnienia i kary

 

§ 26

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

 

§ 27

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:

           1/ upomnienia

           2/ nagany

           3/ zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy

           4/ wykluczenia

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

 

§ 28

 1. Na majątek Klubu składają się ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:

1)    składki członkowskie,

2)    darowizny i zapisy,

3)    dotacje na zadania państwowe z zakresu działań statutowych zlecone Klubowi.

4)    dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

5)    dochody z majątku,

6)    inne wpływy,

 

§ 29

 1. Cały dochód Klubu przeznaczony jest na działalność statutową.
 2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.

 

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązywanie Klubu

 

§30

 1. W pierwszym terminie Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W drugim terminie zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów bez względu na ilość członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 31

 

 1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

Regulamin

 

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„Fala Swarzędz”

 

1. Stowarzyszenie UKS „Fala Swarzędz” zwane w dalszej części Klubem działa zgodnie z Ustawą o sporcie, Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, własnym Statutem oraz niniejszym regulaminem.

 

2. Celem działalności Klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i poza szkolnym na wszystkich poziomach umiejętności w sekcjach pływackich.

 

3. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do klubu zobowiązana jest do:

a)    złożenia deklaracji o chęci przystąpienia do klubu i czynnego uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Deklaracja zawiera dane osobowe kandydata, zgodę na ich przetwarzanie oraz zobowiązanie opłacania składki członkowskiej w wyznaczonym przez Klub terminie do czasu wystąpienia z Klubu. Decyzję o przyjęciu zawodnika do Klubu podejmuje Zarząd Klubu;

b)    wystąpienie z Klubu następuje po dostarczeniu pisemnej deklaracji woli (mail) o wystąpieniu z Klubu i opłaceniu składek do dnia wystąpienia z Klubu. Dniem wystąpienia z Klubu jest ostatni dzień miesiąca, w którym złożono deklarację wystąpienia;

c)    dostarczenia karty zdrowia zawodnika z aktualnym wpisem stwierdzającym zdolność do uprawiania pływania;

d)    dziecko biorące udział w treningu otrzymuje tytuł zawodnika.

 

4. Zawodnik Klubu ma prawo do:

1) uczestniczenia w szkoleniu (treningach), udziału w zawodach sportowych, zgrupowaniach i obozach sportowych oraz turniejach regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich, a także międzynarodowych wg przyjętego harmonogramu,

2) korzystania ze sprzętu sportowego Klubu,

3) otrzymania stroju sportowego niezbędnego do udziału w zawodach sportowych (w miarę posiadanych środków własnych klubu),

4) nagradzania za wyjątkowo solidne podejście do swoich obowiązków w czasie zawodów sportowych, treningów i za postępy w szkoleniu.

5) zmiany barw klubowych na zasadach określonych w przepisach PZP (pisemny wniosek do Zarządu Klubu).

 

5. Zawodnik Klubu ma obowiązek:

1) godnego reprezentowania Klubu, podczas zawodów,

2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych, zawodach sportowych i zgrupowaniach szkoleniowych, do których został wyznaczony przez trenera, lub władze klubu,

3) przychodzenia na zajęcia treningowe w terminie umożliwiającym przebranie się i przygotowanie do zajęć,

4) poinformowania trenera o swojej nieobecności na treningach oraz zawodach, na które został wyznaczony (w przypadku zawodów najpóźniej do 24 godzin przed ich rozpoczęciem lub zgodnie z regulaminem zawodów, oraz usprawiedliwienie tej nieobecności na pierwszym treningu po zawodach na którym zawodnik się stawi),

5) przestrzegania regulaminów sportowych i zasad sportowej rywalizacji (Fair-Play),

6) godnego zachowywania się oraz przestrzegania dyscypliny i posłuszeństwa wobec trenerów, instruktorów, oraz pozostałych osób (wolontariuszy) biorących czynny udział w procesie szkoleniowym,

7) dbałości o powierzony sprzęt sportowy,

8) prowadzenia higienicznego i sportowego trybu życia, troski o stan swojego zdrowia po przez odbywanie okresowych badań lekarskich,

9) tworzenia w zespole dobrej atmosfery, zdrowej sportowej rywalizacji,

10) dążenia do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz osiągania jak najlepszych wyników sportowych,

11) dążenia do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce,

12) terminowego opłacania składki członkowskiej (do 15 każdego miesiąca),

13) dokonywania stosownych wpłat dodatkowych, wpłat przed wyjazdami na zawody, zgrupowania w określonym terminie.

14) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie treningu, a w tym:

-        przestrzeganie zasady nie biegania na basenie,

-        wejście do wody następuje na polecenie trenera, a wyjcie na jego polecenie lub za jego zgodą;

-        wykonywania skoków do wody na wyraźny sygnał trenera, po upewnieniu się, że nikogo nie ma w wodzie w obszarze skoku,

-        nie podtapiania innych pływaków,

-        asekurowania współćwiczących;

-        obserwowania w czasie pływania dna basenu i alarmowania trenera bądź ratownika o zauważonych przypadkach zatonięcia,

-        obserwowania trenujących i alarmowanie trenera w przypadku zaobserwowania oznak omdleń,

-        powiadamiania trenera o oznakach złego samopoczucia,

-        reagowania na sygnały alarmowe.

15) powstrzymać się od:

-        palenia papierosów,

-        picia alkoholu,

-        używania jakichkolwiek środków odurzających,

-        używania środków zakazanych w sporcie (doping),

 

6. Licencje zawodnicze Klub wyrabia i opłaca zawodnikom osiągającym wyniki uprawniające do skierowania ich na zawody organizowane przez związek pływacki.

7. Treningi:

1) Treningi w UKS Fala Swarzędz odbywają się w obiekcie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz Term Maltańskich w Poznaniu oraz mogą odbywać się w terenie.

2) Jeżeli występują jakiekolwiek niepokojące symptomy złego samopoczucia lub choroby natychmiast zgłosić je trenerowi. Ukrywanie objawów choroby jest niedopuszczalne.

3) Na zajęcia należy przybyć 10 minut wcześniej, przebrać się i przygotować do zajęć, następnie punktualnie zgłosić się do swojego instruktora lub trenera.

4) Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego uczęszczania na treningi. W przypadku spóźnienia uczestnik może wejść na halę basenową jedynie za zgodą trenera. W przypadku treningu na Termach Maltańskich wejście będzie możliwe, gdy w kasie będzie wolny klubowy transponder. W innym przypadku zawodnik samodzielnie wykupuje bilet wstępu na obiekt. Nie jest możliwe pozostawienie przez trenera trenujących zawodników w celu wpuszczenia spóźnionego zawodnika.

5) Klub nie umożliwia jakiejkolwiek formy "odrabiania" zajęć.

6) Podczas zajęć obowiązuje zakaz:

a. jedzenia jakichkolwiek posiłków podczas treningów oraz picia napojów innych niż woda niegazowana, napój izotoniczny;

b. wynoszenia sprzętu będącego własnością pływalni lub Klubu;

c. przebywania w stroju sportowym innym niż określa to regulamin pływalni.

7) Przed i po zajęciach odpowiedzialność za nieletnich w pełni ponoszą rodzice (opiekunowie). Zajęcia rozpoczynają się z chwilą przybycia zawodnika na tor zarezerwowany przez Klub (do Sali wynajmowanej przez Klub), a kończą po skierowaniu zawodników przez trenera do przebieralni. Rodzice są zobowiązani do odebrania dzieci po treningu.

8) Kluczyki do szafek pobierają i wydają wolontariusze. Zawodnicy są zobowiązani do ich zdania wolontariuszowi po treningu (Wodny Raj) lub do kasy obiektu (Termy).

9) Zawodnicy są zobowiązani do przebrania się w strój sportowy przed zajęciami oraz do sprawnego ubrania i opuszczenia szatni po zajęciach. W szatni obowiązuje zawodników zachowanie nie godzące w dobre imię Klubu. Niedopuszczalne jest samodzielne korzystanie z urządzeń pływalni w czasie zajęć i po nich.

10) Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wcześniejszego poinformowania trenera o ewentualnej nieobecności na treningu drogą mailową lub telefoniczną.

11) Liczba zawodników biorących udział w treningu w wodzie nie może przekraczać piętnastu. Pozostałym trener zapewnia rotacyjnie ćwiczenia na brzegu.

12) Zawodnik nie może zostać dopuszczony do treningu, jeżeli nie posiada aktualnych badań lekarskich. Książeczki sportowca przechowuje trener i wydaje je rodzicom zawodnika (zawodnikowi) na 1 miesiąc przed upływem terminu przeprowadzenia kolejnych badań. W przypadku zaniedbania tego obowiązku przez trenera obowiązkiem rodzica jest przypomnienie trenerowi o upływie terminu ważności badań i odebranie książeczki sportowca. Rejestrację w przychodni sportowej należy dokonać z wyprzedzeniem umożliwiającym terminowe wykonanie badania. Po wykonaniu badań książeczkę z aktualnym wpisem z przychodni sportowej należy zdać trenerowi.

13) Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom wydawanym przez prowadzącego zajęcia oraz personel obiektu, z którego korzystają.

14) Opiekunowie uczestników zajęć przebywający na trybunach jak też poza nimi są zobowiązani do nie ingerowania w tryb i sposób prowadzenia zajęć przez trenera lub instruktora.

15) Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie zajęć bez zgody prowadzącego zajęcia.

16) Za rzeczy pozostawione w szatni klub nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy wartościowe można zdeponować zgodnie z regulaminem obiektu.

17) Zawodnik (rodzic) ponosi finansową odpowiedzialność za zagubiony kluczyk do szafki. Wartość kluczyka należy wpłacić na konto klubu.

18) Klub zapewnia ubezpieczenie NNW Sport. Warunki ubezpieczenia podane są na stronie Klubu.

19) Zajęcia mogą być odwołane w przypadku wyjazdu na zawody, organizowania zawodów na obiekcie, w którym prowadzone są treningi lub w przypadku choroby trenera.

20) W przypadku nie spełnienia wymogów regulaminu trener może odmówić przyjęcia uczestników na trening.

 

8. Składki członkowskie:

a)    Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd i doprowadza do wiadomości członków na ich adres mailowy podany w deklaracji członkowskiej. Zarząd swoją uchwałą może zmniejszyć składkę członkowską w przypadku jej terminowego opłacania, jeżeli pozwalają na to możliwości finansowe Klubu.

b)    Składka członkowska płatna jest na konto Klubu do 15 dnia miesiąca za wyjątkiem lipca i sierpnia. W grudniu członkowie są zobowiązani do uregulowania składki do 5 dnia miesiąca.

c)    Wysokość składki na drugie i kolejne dziecko w rodzinie może być zmniejszona o 50% uchwałą Zarządu, jeżeli pozwalają na to możliwości finansowe Klubu.

d)    Wysokość składki nie jest uzależniona od ilości treningów, w których zawodnik bierze udział.

e)    W przypadku usprawiedliwionej chorobą nieobecności trwającej dwa miesiące -Zarząd (jeżeli pozwalają na to finanse Klubu) może zmniejszyć składkę o 50%.

f)     Zawodnik może przystąpić do treningów w kolejnym miesiącu po opłaceniu składki za miesiąc poprzedni.

 

9. Udział w zawodach

a)    Do uczestnictwa w zawodach typuje zawodników trener.

b)    Opłaty startowe opłaca Klub w miarę posiadania środków finansowych. Klub nie opłaca opłat startowych zawodnikom, którzy nie regulują terminowo składek członkowskich. Jeżeli Klub opłacił już taką opłatę to rodzic zobowiązany jest do jej zwrotu na konto Klubu w terminie 1 tygodnia po zawodach.

c)    Kosztami kar oraz opłat startowych za niestawienie się zawodnika na zawodach obciążani są rodzice zawodnika. Informację o tym fakcie przekazuje Zarząd na adres mailowy podany w deklaracji członkowskiej podając termin uregulowania zobowiązania. Brak wpłaty na konto powoduje zawieszenie zawodnika w treningach do czasu uregulowania zobowiązania. Zawieszenie to nie jest karą, tylko czynnością administracyjną i nie wymaga uchwały Zarządu.

d)    Przejazd na zawody regionalne organizują rodzice zapewniając jednocześnie doping swoim dzieciom. Przejazdy na zawody centralne organizuje Klub.

 

10. Wyróżnienia i kary:

 

1)   Wyróżnienia:

a)    Za zaangażowanie w pracę na rzecz Klubu, wyjątkowo sumienne wywiązywanie się z obowiązków zawodnika, zajęcie wysokiego miejsca na zawodach, wysoką frekwencję na zajęciach i postępy w szkoleniu Zarząd Klubu może wyróżnić swojego członka

-        pochwałą

-        nagrodą rzeczową

-        nagrodą pieniężną

b)    Wyróżnienia nagrodą pieniężną można udzielić członkowi Klubu w wieku powyżej 16 lat.

c)    Wyróżnienie następuje na mocy Uchwały podjętej przez Zarząd lub Walne Zebranie jeżeli wyróżnienie dotyczy członka Zarządu.

d)    Za zaangażowanie w trening, trener może wyróżnić pochwałą przed frontem zawodników.

2)    Kary:

a)    Za zachowanie nie licujące z godnością zawodnika Zarząd Klubu może ukarać zawodnika:

-        zawieszeniem w zajęciach,

-        zawieszeniem udziału w zawodach,

-        wykluczeniem z członkostwa w Klubie.

b)    Ukaranie następuje na mocy Uchwały podjętej przez Zarząd. Może nastąpić na wniosek trenera, Walnego Zebrania lub jako inicjatywa własna Zarządu.

c)    Karę wykluczenia z członkostwa w Klubie Zarząd może wymierzyć za wyjątkowo rażące naruszenia zasad współżycia społecznego, w tym stosowanie dopingu, palenie papierosów, spożywanie alkoholu i innych środków odurzających, naruszanie godności innych zawodników, nie uczestniczenie w treningach.

d)    Za zachowanie destabilizujące przebieg treningu, trener może ukarać zawodnika:

-        słownym upomnieniem,

-        słowną naganą,

-        wydaleniem z treningu ( w przypadku zawodnika małoletniego pozostawia go pod swoją opieką, bez prawa do ćwiczenia, do czasu przybycia opiekuna prawnego). Trener o ukaraniu zawodnika powiadamia Zarząd Klubu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie kwestie sporne oraz pytania należy kierować do trenerów Klubu przed lub po treningu oraz bezpośrednio do Zarządu Klubu. Wywoływanie trenera w czasie treningu jest zabronione.

2. Złożenie deklaracji oraz udział w treningach oznacza akceptację treści regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.

3. Zmiany niniejszego regulaminu uchwala Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, inicjatywy Walnego Zebrania lub na wniosek trenerów.

4. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości członkom.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Ubezpieczenie NNW sport

 

Ubezpiecznie

 

OBOWIĄZKOWE  UBEZPIECZENIE  ZAWODNIKA
 

Informuję, że zgodnie z przepisami zawodnicy UKS Fala Swarzędz są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej.

Zawarte przez Zarząd Klubu ubezpieczenie, to polisa ubezpieczeniowa  Warta Ekstrabiznes Plus. Jest to najbardziej rozbudowane pod kątem oferowanego zakresu ochrony ubezpieczenie pakietowe, przeznaczone dla firm z sektora małego i średniego biznesu.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?. Wszystko to opisano w OWU dostępnym pod adresem - https://www.warta.pl/documents/10157/11235737/OWU%20Warta%20Ekstrabiznes%20Plus%20C6691_ipid.pdf

Suma ubezpieczenia to 40 000 zł. (poprzednio przy tej samej składce11 100).

Numer Polisy 908576739944. Ubezpieczenie jest zawarte od dnia 07.07.2020r do 06.07.2021 roku. Ubezpieczenie zawarto w formie zbiorczej. Rezygnacja z członkostwa powoduje zakończenie ochrony ubezpieczeniowej. Nowi członkowie ubezpieczeni są z dniem uprawomocnienia się Uchwały Zarządu o przyjęciu, opłaceniu wpisowego i składki członkowskiej za miesiąc wstąpienia do Klubu. Podstawą roszczenia będzie uchwała Zarządu o przyjęciu w poczet członków Klubu oraz opłaty składki członkowskiej. Brak opłaty wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela. Świadczy o rezygnacji z członkostwa w Klubie.